Đệm Foam Symphony Neo

Đệm Foam Symphony Neo độ êm vừa phải không lún, sử dụng công nghệ cooltouch – Mát từng điểm chạm