Đệm Foam Symphony Camy

Đệm Foam Symphony Camy êm mềm nâng đỡ 7 vùng cơ thể, sử dụng công nghệ cooltouch – Mát từng điểm chạm